• Key literature Economy of Experiences

  RELEVANT LITERATURE ECONOMY OF EXPERIENCES by April 2015

  Alexander, C., 1979, The Timeless Way of Building, Oxford University Press, New York.

  Abdou E, A. Fahmy, D. Greenwald, J. Nelson, Social Entrepeneurship in the Middle East, Middle East Youth Initiative 2010 , Wolfensohn Center for Development at Brookings, Dubai School of Government, Silatech.

  Ahonen,T,Moore A., 2005, Communities Dominate Brands, Business and marketing challenges for the Future, Futuretext, London

  Allee,Verna 2003, The Future of Knowledge. Increasing Porsperity Though Value Networks. Elsevier Burlington USA

  Arets M,Kleverlaan R., 2014, Crowdfunding, de hype voorbij, Eburon Business

  Bacon, R.,1268, ‘Opus Maius.’ In: I. Shah, The Sufis, p. 26. Doubleday, New York.

  Bakker, Jan-Hendrik , 2008, Welkom in megapolis, denken over wonen, stad en toekomt, Atlas, Amsterdam/Antwerpen

  Bauwens M.,Lievens J, 2014, De wereld redden, VBK-Houtekiet

  Beck, D.E., C.C., Cowan, 1996,. Spiral Dynamics: Mastering values, leadership, and change,. Blackwell Publishing, Malden (MA).

  Beysen A., De Lameillieure-Kharatichvili, Lenstra, Oskamp, 2012, Cecilia’s keuze, ontwerpen met meerwaarde op basis van gebruikersinzichten, Lannoo

  Berg, Dolf van der, Vermeulen Marc e.a., 2009, Onderwijsinnovatie, geen verzegelde lippen meer, Garant, Amsterdam

  Berger, P.L., T. Luckmann, 1966, The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, Doubleday Anchor Books, New York.

  Beuken, J. Van den, 2009, Planetree NL

  Blom, Erwin, 2009, Handboek Communities, A.W.Bruna, Amsterdam

  Bono, E. de 1990, Lateral thinking: creativity step-by-step, Harper Collins, New York.

  Borg, M. ter, 2003, De zineconomie. De samenleving van de overtreffende trap,. Scriptum, Schiedam.

  Boswijk, A, Adriaans,P,Hins,M, Plekkenol, T, Seekles,F. 2006 Op weg naar de coördinaten van een nieuw waardesysteem. Renaissance groep Ede

  Boswijk, A. 2012.Veranderende waardepatronen Samen Slimmer Hoe de Wisdom of the Crowds onze samenleving zal veranderen, p84-p87 Editor Maurits Kreijveld STT Den Haag toekomstverkenningen Vakmedianet

  Boswijk A. ,2013  The Power of the Economy of Experiences,new ways of value creation , Eds Sundbo J, Sorensen F, Handbook on the Experience Economy Ch 9,p 171-176 Edward Elgar Cheltenham

  Boswijk A., 2013 Radical change in healthcare to achieve superior patient experience. Eds Sundbo J, Sorensen F,Handbook on the Experience Economy Ch 24, p 464 -471 Edward Elgar Cheltenham

  Boswijk A. 2013 Skipr, Gastrvij genezen

  Boswijk, A, Dorrestijn C, Peelen E, European Centre for the Experience Economy & Shiraz Partners, 2008, Authenticiteitsonderzoek

  Boswijk D.R.A, Social Facilitation, dec. 2014 Paper Universiteit Amsterdam

  Boswijk F.A.J. 2012 Het nieuwe imaginair 2.0. Universiteit Amsterdam

  Brand, Leon, 2010, The Future of Value Creation, Philips Design Presentation

  Brand L, Rocchi, S.,2011, Rethinking value in a changing landscape, Philips Design Paper

  Brugmann, Jan, 2009, De Stad 2.0, Hoe steden de wereld veranderen, Business Contact, Amsterdam

  Bruyn, Manu de en Roger de Bruyn, 1999, Creativiteit, alfa-omega, visie-vorm, Creatief Atelier Windekind, Antwerpen.

  Burger, de Caluwe, Jansen, Mensen veranderen, Waarom, wanneer en hoe mensen (niet) veranderen, Kluwer Deventer 2010

  Brugman J., 2009, De Stad 2.0, Hoe steden de wereld veranderen, Business Contact

  Cameron,Kim S, Dutton, Jane E, Quinn, R.E. 2003 Positive organizational Scholarship. Foundations of a new discipline Berrett-Koehler Publishers San Francisco

  Cameron,K,Quinn,R.E. 2011. Diagnosing and Changing organizational Culture; Based on the Competing Values Framework Jossey Bass San Francisco

  Carbone,Lewis. P.2004. Clued In, How to keep customers coming back again and again.Pearson Education./Prentice hall

  Carmona, Matthew, Steve Tiesdell, Tim Heath, Taner Oc, 2010, Public Spaces, urban spaces, the dimensions of urban design, Elsevier, Amsterdam.

  Cerutti V., 2011, Creatieve fabrieken, Waardecreatie met herbestemming van industrieel erfgoed, C2P

  Chan Kim W, Renee A. Mauborgne 2005.Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant Harvard Business Press Books.

  Chesbrough, Henry, 2006, Open Business Models, How to thrive in the new Innovation Landscape, Harvard Business Review press, Boston, Massachusetts.

  Claassen, R., 2004, Het eeuwig tekort. Een filosofie van de schaarste, Ambo/Anthos, Amsterdam.

  Conley, C., 2001, The Rebel Rules. Daring to be yourself in business, Fireside, New York.

  Conley, C., 2007, Peak, How great companies get their Mojo form Maslow, Jossey Bass, San Francisco

  Coren, Stanley, Lawrence M. Ward en James T. Enns, 2007, Sensation and Perception, 6de editie, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.

  Cornelis, A., 1988, Logica van het gevoel. Stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties, Stichting Essence, Diemen.

  Cornelis, A., 1999, Rustpunten van de Geest. Filosofie van Gezondheid, Waarden en Zingeving,  Stichting Essence, Diemen.

  Cornelis, A., 1999, De Vertraagde Tijd. Revanche van de Geest als Filosofie van de Toekomst, Stichting Essence, Diemen.

  Csikszentmihalyi, M., 1990,  Flow. The psychology of optimal experience,  Harper Perennial, New York.

  Csikszentmihalyi M., 1975, Beyond boredom and anxiety: the experience of play in work and leisure, Jossey-Bass, San Francisco, CA.

  Davenport, T.H., J.C. Beck, 2001, The Attention Economy. Understanding the new currency of business.

  Davis, S., C. Meyer, 1998, Blur. The speed of change in the connected economy, Addison-Wesley Books, Massachusetts.

  Dewey, J., 1938, Experience & Education. Touchstone, New York.

  Dijk-Bettenhaussen van, 2011,  Handboek City-en Regiomarketing, Noordhoff uitgevers

  Dijksterhuis E., 2008, Slimme steden, Business Contact

  Diller, S., N. Shedroff, D. Rhea, 2006, Making Meaning, how successful businesses deliver meaningful customer experiences, New Riders, Berkeley.

  Doeland D., van Berkel P., 2014, Does data have a price, finally? Blog DDMCA

  Dohmen, Joep (red), 2002, Over levenskunst, de grote filosofen over het goede leven, Ambo, Amsterdam.

  Doorn, Mark van, 2009, End User programming of ambient narritives for smart retail environments,  Koninklijke Philips Electronics, proefschrift TU Eindhoven.

  Evans, Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy, Urban Studies Journal  46(5&6) 1003-1040, May 2009.

  Falk, J.H., L.D. Dierking, 2000, Learning from Museums; Visitor Experiences and the Making of Meaning,  Whalesback Books, Washington D.C.

  Florida, Richard, 2005, Cities and the creative class, Routledge.

  Frampton S.B., Charmel P., 2009, De patient op de eerste plaats, mensgerichte zorg volgens Planetree, Elsevier, Maarssen.

  Freytag, G., 1898, Technique of the Drama, 2d ed., Foresman, Chicago.

  Frijda, Nico, 2005, De emoties, een overzicht van onderzoek en theorie, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam.

  Frijda, N.H., 1986, The emotions. Studies in emotion & social interaction, Cambridge University Press, New York.

  Gabor, A., 2004, ‘Post-capitalism’s Drop-out Prophet, Shoshana Zuboff.’ Strategy+Business, Issue 36, Fall, pp. 80-89.

  Gardien P, Deckers E,Christiaansen G, Innovating innovation Philips Design 2014, 19th Design DMI Academic Design management conference

  Gaspersz, Jeff, 2003, Anders denken, nieuwe kansen, Het Spectrum, Utrecht.

  Gaus, H., 2001, Why Yesterday Tells of Tomorrow. How the long waves of the economy help us determine tomorrow’s trends, Garant Publishers, Leuven.

  Getz, Donald, 2007, Event studies, theory, research and policy for planned events, Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford/Amsterdam.

  Geursen, Goos, 2006, Als de leuning beweegt, Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij, Amsterdam.

  Giebels, Robert, 2010, De klant centraal, maar hoe dan?, Financieel Dagblad, 13 oktober, p. 31.

  Gilmore, James H. en B. Joseph Pine II, 2007, Authenticity, what consumers really want, Harvard Business School Press, Boston, MA.

  Gladwell,M., 2000, The tipping point. How little things can make a bog difference, Little, Brown and Company, London.

  Green, Josephine, 2007, Democratizing the future, Philips Design/Presentatie.

  Green, Josephine, 2008, Democratizing the future Sensemaking and making sense of the Future, Philips Design, Eindhoven.

  Groot, Arnoud, 2010, Nieuwe technologie voor City 2.0, Automatiseringsgids.

  Herold Max, Denkfundamenten ontsluierd, de code van ons denken en de wereld die daaruit voortkomt: een introductie in Spiral Dynamics, Managementissues.com, 2005.

  Gurchem M. Van, 2014, Customer experience in de praktijk, Business Bibliotheek

  Heertje, A. 2006, Echte economie. Een verhandeling over schaarste en welvaart en over geloof in leermeesters en lernen,  Annalen van het Thymgenootschap, Valkhof Pers.

  Hill, Dan, 2007, Emotienomie, Pearson Education Benelux, Amsterdam.

  Hill, Dan, 2010, About Face. The Secrets of emotionally effective advertising, Kogan Page Limited.

  Hilty,L.M, E Seifert, R Treibert (2005)  Information Systems for Sustainable Development. Hershey (PA):  Idea Group Publishing,

  Hoff R. Van den, 2011, Society 3.0., Stichting Society 3.0.

  Horovitz, J., M.J. Panak, 1992, Total customer satisfaction, lessons from 50 European companies with top quality service,Pitman Publishing, London.

  Hospers G., 2011, Er gaat niets boven Citymarketing, Haystack

  Houtgraaf, Dirk en Marleen Bekkers, 2010,Businessmodellen, Van Duuren Management

  Hugh Honour & John Fleming, 2007, Algemene kunstgeschiedenis, Meuelenhoff, Amsterdam.

  Hulshof M., Roggeveen D., 2011, How the city moved to mr Sun, SUN

  Idenburg P.J. en M. van Schaik, 2010, Diagnose 2025, Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, Scriptum, Schiedam.

  Ismail S., Malone M.S., Van Geest Y., 2014, Exponential Organizations, Diversionbooks, Singularity University

  Jay M, 2005,Songs of Experience. University of California Press.

  Jantzen C,  Experiencing experiences, a psychological framework. Eds Sundbo J, Sorensen F,2013 Handbook on the Experience Economy Ch 9, p146-170 Edward Elgar Cheltenham

  Jantzen C, Fitchett J, Østergaard P, M Vetner M – Just for fun ? The emotional regime of experiential consumptionMarketing Theory, 2012

  Jensen, R., 1999, The Dream Society. How the coming shift from information to imagination will transform your business, McGraw-Hill, New York.

  Jensen,R, Aaltonen,M. The Renaissance Society  McGraw Hill USA

  Jonker, J. (red.), 2014, Nieuwe Businessmodellen, Samen werken aan waardecreatie, Stichting OCF 2.0 en Academic Service

  Kahnemann, Daniel, 1999, Well Being, The Foundations of hedonic psychology.. The Russell Sage Foundation, New York.

  Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

  Kaplan, R.S., D.P. Norton, 1996, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, The President and Fellows of Harvard College, Cambridge, Massachussetts.

  Kaplan, S, 1987, Aesthetics, affect, and cognition: environmental preference from an evolutionary perspective, Environment and Behavior, Vol. 1, pp. 3-32.

  Keleman, S., 1974, Living your Dying, Center Press, Berkeley, California.

  Kemperman, Geelhoed, op ’t Hoog, 2013, Briljante Business Modellen, Academic service

  Knudsen, Britta en A. Waade, 2010, Reinvesting Authenticity,. Channel View Publications, Bristol.

  Kooi B. Van der, 2014, Het Social Media modellenboek, Pearson

  Köster, E.P., 2004, Presentatie, Executive Course van het European Centre for the Experience Economy, 20 april.

  Köster, E.P., 2007, Diversity in the determinants of food choice: A psychological perspective, Centre for Innovative Consumer Studies (CICS), Wageningen University and Research, Elsevier.

  Kotler, Philip, Kavin Lane Keller, Mairead Brady, Malcolm Goldman en Torben Hansen, 2009, Marketing Management, Pearson, Prentice Hall, Harlow, Essex, England.

  KPMG, 2005, Rethinking the business model, KPMG International, Amsterdam.

  Kurzweil, R., 2005, The Singularity is near, Penguin books, New York.

  Laing, R.D., 1967, The politics of experience, Penguin Books Ltd, Harmondsworth.

  Lanting M., 2014, Olietankers en speedboten, wendbaar werken in de 21e eeuw, Business Contact

  Laloux F., 2014, Reinventing Organizations, Nelson Parker

  Landry, Ch, 2006, The art of city making, London.

  Laurent, C., 2010, Global Demographics and social economic forecasts, Hongkong.

  Le Gates, R.T., Stout F., The City Reader, 2011 fifth edition, Routledge, New York

  Lee, Fred, 2009, Als Disney de baas was in uw ziekenhuis, 9 1/2 dingen die u anders zou doen, Elsevier gezondheidszorg, Maarssen.

  Leier, Manfred, 2004, 100 mooiste pleinen van de wereld, Rebo international, Lisse.

  Leonhard G, 2008, The End of Control, Media futurist, Bazel.

  Lier, Herman de, Ruud Heijblom, Angela Waijers, 2009, Van experience naar Challenge Economy, Noordhoff Uitgevers, Groningen.

  Mandoer, Brees, Wenting, 2012, Groeimodellen, creëer nieuwe business, Van Duuren Management

  Marlet, Gerald, 2010, De aantrekkelijke stad, VOC, Amsterdam.

  Maslow, Abraham, 1962, Toward a psychology of being, Van Nostrand Rheinhold, Toronto.

  Molenaar C., 2013, Red de winkel, Academic Service

  Metz, T., 2002, Pret! Leisure en landschap, Nai Uitgevers, Hoofddorp.

  Ministerie van Economische Zaken, 2010, Handboek Wijkeconomie, Seinpost Adviesbureau BV en Onderzoeksinstituut OTB/TU Delft, Arnhem/Delft.

  Mobach, Mark, 2009, Een organisatie van vlees en steen, Van Gorcum, Assen.

  Morgan, M, P. Lugosi en Brent Richie, 2010, The tourism and leisure experiences. Consumer and managerial perspectives, Channel View Publications, Bristol

  Moore, Alain, 2009, Reboot; Straightline thinking stops here. The true possibilities of the networked society, Cambridge, Presentation.

  Mukunda, Christian, Brand Lands, 2002, Hot spots & Cool Spaces, welcome to the third place and the total Marketing Experience, Kogan, London

  Nijs, D., F. Peters, 2002,  Imagineering. Het creëren van belevingswerelden,Boom, Amsterdam.

  O’Dell, Tom en Peter Billing (ed.), 2005, Experience-scapes, tourism, culture and economy, Copenhagen Business School Press, Copenhagen.

  Olthof, Steven, Sabina Hogewind, 2006, De toekomst van de grote stad, Stedelijke economie, retail en wonen, SMO-KPMG.

  Oss L. Van, Hek, J. Van ‘t, Onderweg, pragmatisch veranderen in robuuste organisaties, Vakmedianet

  Ossel G. Van, 2014, Omnichannel in Retail, LannooCampus

  Ostenwalder, Alexander en Yves Pigneur, 2009, Business Model Generation, Self published and co-created.

  Peelen, Ed, 1989, Relaties tussen consument en aanbieder,Haveka, Alblasserdam.

  Peelen, Ed, 2009, Customer Relationship Management, 3de druk, Pearson Education Benelux, Amsterdam.

  Peelen,Ed., 2010,  Life events, ICSB Capelle a/d Ijssel.

  Peterson, Patrick, 2009, Handboek online marketing, Kluwer, Deventer.

  Peverelli R, De Feniks R., 2010, reinventing Financial services, what customers expect from future banks and insurers, Prentice Hall

  Piët, S., 2004, De emotiemarkt. De toekomst van de beleveniseconomie, Pearson Education Benelux, Amsterdam.

  Piët, S., 2006, De emocode, Pearson Education Benelux, Amsterdam.

  Piët, S., 2010, Moodmanagement, Pearson Education Benelux, Amsterdam.

  Piët, S., 2011, De Kick,, Van Duuren Management

  Piët S., 2014, Egolutie,  Einde van het ik-tijdperk, Business Contact

  Pine, Joseph II en Kim Korn, 2011, Infinite Possibility: creating customer value in the digital frontier, Berret-Koehler, San Francisco.

  Pine II, B.J., J.H. Gilmore (1999). The Experience Economy, Work is theatre and every business a stage.Boston: Harvard Business School Press.

  Pine II, B.J., J.H. Gilmore, 2002 TheExperience IS the Marketing, BrownHerron Publishing, Louisville, e-doc, 26 August

  Porter, M. E., 1985, Competitive advantage: creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York.

  Porter, Michael E. en Elizabeth Olmstead Teisberg, 2006, Redefining Healthcare, creating value-based competition on results, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

  Prahalad, C.K. en M.S. Krishnan, 2008, The new age of innovation, driving co-created value through global networks, Mc-Graw Hill, New York.

  Prahalad, C.K., 2005, The bottom of the pyramid, Harvard Business Review, September, pp. 4-11.

  Prahalad, C.K. en Venkat Ramaswamy, 2004, The customer as collaborator, Harvard Business Review, February, pp. 8.

  Prahalad, C.K. en V. Ramaswamy, 2003, The future of competition, The Free Press, New York.

  Pugh,K.J. 2004,.Newton’s Laws beyond the classroom walls. Science &Education Vol.88, 182-196

  Pugh,K.J., Bergin D.A., 2005. The Effect of schooling on students, out of school experience, Educational Researcher Vol 34(9), 15-23

  Ramaswamy, Venkat en Francis Gouillart, 2010, The Power of Co-Creation, build it with them, to boost growth, productivity and profits, Free Press, New York.

  Quinn, R.E., 1988, Beyond Rational Management. Mastering the Paradoxes and Competing Demands of High Performance,Jossey-Bass Inc., San Francisco.

  Quinn, R.E., 1996.Deep Change Discovering the leader within,Jossey-Bass Inc., San Francisco.

  Quinn, R.E., 2000, Change the world , How ordinary people can accomplish extraordinary results Jossey-Bass Inc., San Francisco.

  Quinn, R.E., 2004, Building the Bridge as you walk on it. A guide for leading change,Jossey-Bass Inc., San Francisco.

  Quinn R.W, Quinn R.E., 2009, Lift  Becoming a positive force in any situation,Berrett Koehler Publishers., San Francisco.

  Reed, E.S., 1996, The Necessity of Experience, Yale University Press, New Haven/London.

  Ridder, W.de, 2011, De wereld breekt open, Strategisch inspelen op de nieuw tijd, Prentice Hall, Amsterdam.

  Ridder W.de, 2012, De strategische revolutie, Kluwer

  Ridder W.de, 2014, De ontdekking van de toekomst, Vakmedianet

  Rifkin, J., 2000, The Age of Access. The new culture of hypercapitalism where all of life is a paid-for experience,Penguin Putnam Inc., New York.

  Rifkin, J., 2009, The Empathic Civilization,The Race to global consciousness in a world in crisis, Penguin Books, London.

  Rifkin J., 2014, The Zero Marginal Cost Society, Palgrave Macmillan

  Rohde, C. en H. Loo van der, 2003, Experience Economy Next Generation, Research report of Signs of the Times and & Samhoud, pp. 63-64.

  Sanders,D., 2010, De trek naar de stad, Bezige Bij, Amsterdam.

  Schmid, Wilhelm, 2004, Handboek voor Levenskunst, Ambo, Amsterdam.

  Smith, Wheeler, 2002, Managing the customer experience: turning customers into advocates, Prentice Hall

  Schouw G., 2009, Een slimme stad is een lerende stad,  Nicis Institute

  Schulze, G., 1992, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Campus, Frankfurt.

  Schmitt, Bernd H., 1999, Experiential marketing, The Free Press, New York.

  Seltman Kent, 2006, Management Lessons from Mayo.

  Shaw, Colin, Qaalfa Dibeehi en Steven Walden, 2010, Customer experience, future trends and insights, Pacalgrave Macmillan, Hampshire.

  Shaw, Colin, John Ivens, 2005, Building great customer experiences, Palgrave Macmillan, Hampshire.

  Shaw, Colin, 2005,Revolutionize your customer experience, Palgrave Macmillan, Hamsphire.

  Shaw Colin, 2007, The DNA of customer experience, Palgrave Macmillan, Hampshire

  Shoshana, Zuboff en James Maxmin, 2002, The Support Economy, why corporations are failing individuals and the next episode of capitalism, Viking, New York.

  Sluis, N.M., 1998, Analyse van marketing voor de Rabobank, een analyse vanuit de ontwikkelingen in de financiële dienstverlening, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

  Snel, J.M.C., 2008, Putting ME back in meaningful experiences, Presentatie, Executive Course European Centre for the Experience Economy, 20 april, Girona.

  Snel, J.M.C, 2011, For the love of experience Changing the Experience Economy Discourse. UVA, Amsterdam.

  Snel, J.M.C, 2013, Experience as the DNA of a changed relationship between firms, institutions and individuals. Eds. Sundbo J, Sorenson, F, Handbook of Experience Economy Ch7-p 122-145

  Spapé, Kalle, 2014, Lopen loont, de voetganger in beleid, ontwerp en beheer, Crow publicatie 333

  Thaler R., Sunstein C., 2008, Nudge, Improving Decisions about Health Wealth and HappinessBusiness Penguin Books London

  The Trouw Book 2014 Publishers TrouwAmsterdam/PostCS BV

  Thijssen,T.J.P, Maes,R,Vernooij,F. 2002 Learning by sharing A model for life long learning. Educational innovation in economics and business. Teaching today the knowledge of tomorrow.Eds Johannessen ,T.A,Pedersen,A,Petresen,K.(p 189-198) Kluwer  Academic Publishers Deventer.

  Toffler, A., 1970, Future Shock, Bantam Books, New York..

  Veen, Wim, 2009, Homo Zappiens. Opgroeien, leven en werken in een digitaal tijdperk, Prentice Hall/Pearson Education, Amsterdam

  Van de Vijver en Wiebe, 2010, Environmental Movement Communication, Master Thesis Research, Rotterdam School of Management, Rotterdam.

  Voss, Ch en L.G. Zomerdijk, 2007, Innovation in experiential services – an empirical view, AIM Research, London Business School, London.

  Voss, Ch en L.G. Zomerdijk, 2009, Service Design for experience-centric services, Journal of Service Research.

  Voss,Chr, en L.G. Zomerdijk, 2010, NSD processes and practices in experiential services.

  Vries, Erik J. de, 2003, ICT Enabled Distribution of Services; Service Positioning Strategy, Front Office Information and Multi Channeling, proefschrift, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

  Waal A. De, 2013, Hoe bouw je een Hogh Performancee Organisatie, de vijf universele factoren van excellent presteren, Van Duuren Management

  Weber, Larry, 2007,Marketing to the social web, HowDigital Customer Communities Build YourBusiness,  John Wiley & Sons, Inc., New York.

  Weber, Marcel E.A., 2011, Customer Co-Creation in Innovations. A Protocol for Innovating with End Users. Proefschrift, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven.

  Wiegerink, Karoline en Ed Peelen, 2010, Eventmarketing, Pearson Education Benelux, Amsterdam.

  Witman, B. en H. de Haan, 2010, Amsterdamse pleinen, Valiz, Rebo International, Lisse

  Wolf M., 1999, The entertainment Economy, How mega-media forces are transforming our lives,

  Zaltman, Gerald, 2004, How Customers think: Essential Insights into the mind of the market, Harvard Business School Press, Boston.

  Zeijl, Corné van, 2001, Centen en sentiment, Het Financieele Dagblad, Uitgeverij Business Contact, Amsterdam/Antwerpen

  Zuboff, Shoshana , Maxmin,J. Zuboff, S., 2002, The Support Economy. Why Corporations Are Failing Individuals and the Next Episode of Capitalism. Penguin Books LTD, London.

   

   

  Brainpickings top 10 books about psychology and philosophy

  You Topia by Eric Veldhoen